Startbijeenkomst Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

BODEGRAVEN- De startbijeenkomst van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer vond op dinsdag 3 oktober plaats bij Van den Oudenrijn in Bodegraven. Het Convenant, ondertekend op 22 maart 2017, streeft ernaar om duurzaam geproduceerd hout de norm te maken in Nederland.

Op de startbijeenkomst waren 17 van de 24 partijen vertegenwoordigd door in totaal 20 personen. De aftrap werd gegeven door de voorzitter van de stuurgroep van het Convenant, Paul van den Heuvel. Hij herhaalde waarom duurzaam geproduceerd hout tot norm maken zo belangrijk is “In de biobased economy, waar biomassa de hoofdrol speelt, worden eindige grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen, maar duurzame productie is de belangrijke voorwaarde.” Voor zowel het Grondstoffenakkoord, dat de transitieagenda’s ‘Bouw’ en ‘Biomassa en voedsel’ bevat, als het Energieakkoord met het transitiepad ‘Biomassa en natuur’ is hout het veelbelovende materiaal, mits duurzaam geproduceerd.

Na de inleiding sprak de nieuwe secretaris over de behaalde resultaten tot nu toe, de ambities van het convenant en de structuur waarbinnen deze bewerkstelligd zullen worden. Vervolgens kwamen de trekkers van de werkgroepen aan het woord. De convenant partners leverden constructieve bijdragen aan de gepresenteerde plannen van de werkgroepen, waaruit duidelijk ook de noodzaak en relevantie van het convenant bleek. In de komende periode zullen de partijen aan de slag gaan met de plannen en de voorgestelde acties ten uitvoer brengen.