Resistente essen

WAGENINGEN – De inheemse es wordt ernstig bedreigd door de essentaksterfte, veroorzaakt door het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus), een invasieve schimmel. Niet alle essen zijn even gevoelig voor de ziekte; een fractie van alle essen lijkt zelfs na zeven jaar essentaksterfte in Nederland zelfs nergens last van te hebben.

Er zijn inmiddels 74 essen die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte vermeerderd voor nader onderzoek, zo laten Paul Copini en Joukje Buiteveld van Wageningen Environmental Research (Alterra) weten op de site van Nature Today. Met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) hopen zij voor eind 2018 tweehonderd van deze gezonde bomen te verzamelen voor het behoud van de es.

Oculeren

Uit de ruim 400 meldingen die via Essentaksterfte.nu de afgelopen maanden zijn doorgegeven, zijn gezonde exemplaren geïdentificeerd die tussen vele dode en aangetaste essen staan. Deze bomen hebben een hogere kans om resistent of tolerant tegen de schimmel te zijn. Er zijn 74 essen geselecteerd om vermeerderd te worden, voornamelijk uit Flevoland, Gelderland en Noord-Limburg. Om snel meerdere boompjes te krijgen met dezelfde eigenschappen is ervoor gekozen om de bomen door middel van oculeren te vermeerderen.