Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid en daarom is het belangrijk om vast te kunnen stellen of een deur rookwerend is. In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat in het voorjaar van 2019 van kracht wordt, zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen. GND deurfabrikanten lopen vooruit op deze regelgeving door nu al via een label aan te tonen welke classificatie een deur heeft.

Het BBL bevat in tegenstelling tot het huidige Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Op hoofdlijnen zijn er drie categorieën: Sa voor rookwerendheid bij 20°C (omgevingstemperatuur), S200 voor rookwerendheid bij 200°C en 0 indien er geen rookkwalificatie is.

GND biedt zekerheid

De vraag is echter hoe partijen met zekerheid kunnen vaststellen of de deur aan de juiste eis voldoet. GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat aan de scharnierzijde van de deur zit. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven aan welke eis de deur voldoet. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunnen eenvoudig de prestaties van een deur worden gecontroleerd.

Duidelijkheid naar de markt

Met de onlangs gelanceerde YouTube animatie voor rook en brandwerende deuren wordt nog beter onder de aandacht gebracht wat de functie van rookwerende deuren inhoud en hoe de deuren herkend kunnen worden. https://www.youtube.com/watch?v=PUUQQ98eXJE.