Handtekeningen voor Bossenwet

165Leestijd: < 1 minuut
Minister Schouten krijgt het hart met 80.594 handtekeningen van bezorgde burgers van WWF en Greenpeace directeuren Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming WWF (midden) en Anna Schoemakers, directeur Greenpeace (rechts). (foto: Marten van Dijl/Greenpeace)

DEN HAAG – Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een groen hart ontvangen met ruim 80.000 oproepen voor een Europese bossenwet. De massale oproep komt van bezorgde Nederlanders die de gezamenlijke bossenpetitie van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds tekenden.

Deze petitie spoort het kabinet aan om zich in Europa hard te maken voor een bossenwet die duurzaamheidseisen stelt aan producten als vlees, soja, palmolie en cacao die op de Europese markt worden verhandeld. Een krachtige Europese bossenwet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing. Bedrijven mogen hun product alleen verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan. Momenteel onderhandelen EU-lidstaten over een nieuw pakket aan maatregelen tegen ontbossing wereldwijd. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat een bossenwet hiervan onderdeel gaat zijn. Daarnaast is het van cruciaal belang dat een dergelijke wet om ontbossing tegen te gaan niet alleen betrekking heeft op bossen maar ook op andere ecosystemen zoals savannes. Naar verwachting worden de onderhandeling volgende maand afgerond.