Agenda

1 november
MASTER OF SAFETY
Congres over veiligheid in een industriële omgeving
Pilz Nederland
www.masterofsafety.nl

15 november
HOUT OP TRIOMFTOCHT
Informatiedag met lezingen en informatiemarkt
Hotel Jakarta, Amsterdam
www.houtblad.nl

4 t/m 8 februari 2019
BOUWBEURS 2019
Jaarbeurs Hallencomplex, Utrecht
www.bouwbeurs.nl

14 t/m 16 mei 2019
RENOVATIE
Vakbeurs voor de renovatiesector
Brabanthallen Den Bosch
www.renovatiebeurs.nl

8 t/m 10 oktober 2019
VAKBEURS ENERGIE
Platform voor bedrijven die bezig zijn met energieopwekking en energiebesparing
Brabanthallen Den Bosch
www.vakbeursenergie.nl

3 t/m 6 november 2020
HOUTPRO+
Vakbeurs voor de houtindustrie
Brabanthallen Den Bosch
www.houtproplus.nl